9 de maig de 2022

La màcula inhumana al Scillo-Fagetum

A Catalunya hi ha molts racons especialment atractius per als amants de la natura. Posem-ne un exemple: la Tosca dels Degollats, un gran bloc de travertí, tot corcat, amb precioses rastelleres de degotalls, al marge del riu Ges, al camí que comunica Sant Pere de Torelló i Vidrà, a Osona.
Aquest i molts altres espais que són singulars exponents de diversos fenòmens de la natura, són regularment agredits per motoristes de trial.
Però especialment flagrant és la circulació amb moto pel mig de rieres i torrents. Enguany vam ser-ne testimonis, en aquest cas a la riera de Pineda (El Maresme), notable per acollir comunitats ripàries de flora i brioflora força singulars. Un motorista de trial que circulava per la llera de la riera, en un tram força estret, ric en hepàtiques i molses, dins de l'àmbit de l'anomenat 'Parc del Montnegre i el Corredor'.
Avui no ens hi estendrem pas, sobretot considerant que hem exposat el nostre parer en d'altres llocs, com per exemple en aquest capítol.
Només hi afegirem una cosa. Al nostre país tenim un concepte de la tolerància molt original: consisteix en ser tolerants amb els intolerants.
No fa gaire vam publicar un capítol sobre la floració de la fageda amb joliu. Vegem-ne, de la fitxa del 'Manual dels Hàbitats de Catalunya', un dels epígrafs.

"..., allà on forma petits rodals enmig d'altres tipus de fageda, hauria de ser protegit".

Aquesta és l'observació dels autors del manual dels hàbitats, de l'equip de l'il·lustre botànic Josep Vigo.
Els biòlegs, doncs, creuen que aquestes fagedes del Scillo liliohyacinthi-Fagetum sylvaticae, intercalades entre d'altres que no són tan escasses, són mereixedores de protecció.
La realitat és que els corriols i torrents d'algunes d'aquestes singulars fagedes, destacables, entre d'altres aspectes, per la bellesa del seu sotabosc herbaci, són freqüentment agredits per motoristes de trial. I ens consta que el fenomen és recurrent i conegut per la gent de la contrada.
Circulació motoritzada per corriol forestal del Scillo-Fagetum. Per damunt mateix de les fulles del Allium ursinum.
Circulació motoritzada pel mig del torrent de l'obaga de Curull. Els ecosistemes dels torrents de muntanya s'han degradat intensament, gairebé arreu. En aquesta zona encara n'hi ha que duen un fil d'aigua estacional. La destrucció la fem, entre d'altres coses, pel nostre gust, per esbarjo. Bons exemples del respecte que mereix, a casa nostra, la natura.
Sabadell
Text i fotografies: © Romà Rigol