13 de febrer de 2021

Melampsora pulcherrima (Bub.) Maire

Portem avui unes imatges d'un fong que altera el normal desenvolupament de Mercurialis annua L., principalment tiges i pecíols.
Aquesta entrada serà iconogràfica, perquè desconeixem la matèria.
Les imatges les vam prendre al mateix prat ruderal, de llevamà, ravenissa, etc., que vam veure al capítol anterior.
Els peus afectats per aquest fong paràsit eren relativament abundants. Les parts afectades s'inflen i recargolen, però la resta, no afectada, sembla mantenir una activitat vegetativa normal.
El lector interessat en aquest tema podrà trobar-ne informació en aquest enllaç: taxateca, de contingut prou suggeridor de la complexitat biològica d'aquests fongs.
També portem aquesta citació de Nadal i Moret:
"Melampsora pulcherrima (Bub.) Maire
Hom la considera espècie de distribució circummediterrània que segons Lanier és abundant a França i Itàlia. Forma ecidis en tiges de Mercurialis annua L. que prenen una coloració taronja. Els uredosorus i teleutosorus es desenvolupen a les fulles de Populus alba L. La variabilitat anual que hom observa en la distribució geogràfica d'aquesta espècie sembla indicar que les oscil·lacions climàtiques constitueixen el principal factor determinant d'aquesta; així les ecidiòspores necessiten temperatures elevades per a produir infeccions a les fulles de Populus. Observàrem plantes de Mercurialis annua L. fortament atacades a Barcelona el III-1979 i III-1984; l'última de les mostres fou recol·lectada per A. Russell."
'Espècies del gènere Melampsora'. Martí Nadal i Puigdefàbregas i Assumpció Moret i Benaset. Quaderns agraris 05 (1985). C-K-A1.
 
Enhorabona als autors de 'El medi Natural del Bages', Jordi Badia i altres, per la renovació de la pàgina web. Ens hi hem referit altres cops. Aquesta pàgina web fa una excel·lent divulgació dels temes naturals d'aquesta comarca i té la virtut, no gens comuna, d'incloure-hi molts aspectes poc coneguts, que normalment són matèria d'especialistes, precisament com aquest fong Melampsora pulcherrima.
Melampsora pulcherrima (Bub.) Maire. Família Melampsoraceae. Ordre Pucciniales (Uredinales).
Sabadell
Fotografies: ©️ Romà Rigol