16 d’octubre de 2020

Asterolecanium fimbriatum Fonscolombe, hoste d' Hedera helix L.

Vam trobar una heura, damunt d'un bonic bloc de roca, amb tot d'inflors tuberoses als pecíols, de color verd clar. Vam prendre'n una sèrie d'imatges, sense saber-ne encara, aleshores, el causant.
La consulta d'un article que ressenyarem més avall ens ha permès saber que la causa és un petit hemípter cecidògen. Més tard, quan vam examinar-ne les mostres, vam trobar-ne dos exemplars, un de sec i foradat i un altre de probablement viu; la reserva es deu a que aquests animalons exhibeixen un tal estatisme, propi d'una mòmia, que no susciten gota de seguretat sobre la seva hipotètica qualitat avivada.
El lloc. Al llindar meridional del Moianès, a prop del coll de Poses (el Moiànes), a l'obaga del serrat del Maset, on hi ha la casa del mateix nom. Boscos mixtos submediterranis i pastures. Pineda de pi roig amb grèvol i heura.
Vam trobar notícies d'aquesta agalla en aquest article: 'Estudi de les gales de la col·lecció Vilarrúbia', publicat al butlletí de la ICHN (81, 2017). S'hi recull una imatge a la figura 13, lletra B.
No hi consten dades de l'hemípter.
A la xarxa s'hi pot trobar una curiosa monografia, dedicada als hemípters del gènere Asterolecanium:

Tumefaccions peciolars bonyegudes, amb una forma semblant a la dels bitxos o pebrotets coents.
Hem marcat amb punts blancs els pecíols afectats per aquesta caparreta. L'afectació és molt general en l'heura d'aquesta roca.
Alternança de bonys i constriccions que poden evocar la d'una bajoca. En color més clar, els clotets on queden fixades les femelles.
Caparreta d'aspecte molt simple, amb coberta lluent, de fila quitinosa. El més destacat és el serrellet de cilis marginals blancs, tret recollit en el mot específic fimbriatus.
Exemplar buit i foradat. Sembla que aquest estat és normal a la tardor. Pel que fa a les tumefaccions, n'hem seccionada alguna mostra però l'interior és molt inconspicu; s'hi veu una massa esponjada i enxarxada, com finament pigada d'alvèols o gotetes.
Si en els cecidis dels roures, per exemple, no sembla prou clar que la incidència dels inductors d'agalles sigui gaire negativa per als arbres, les caparretes cecidògenes, en canvi, tenen uns efectes clarament morbosos en la biologia d'algunes espècies agrícoles.
Sabadell
Text i fotografies: ©️ Romà Rigol