7 de desembre de 2019

Cydalima a la Baliarda

El títol. Potser el títol d'aquest capítol, que serà breu, mereix algun aclariment. Cydalima perspectalis és el nom de la papallona que, en estat d'eruga, està extingint els boixos del quadrant nord-est del Principat (1).
Sobre aquest punt, l'extensió de la mort de les boixedes, és molt interessant veure el mapa d'afectació que publica la Generalitat i que podeu consultar en aquest enllaç (2).
Com sigui que en la relació de municipis afectats no hi consta el de Sant Feliu, passem a fer-ne la notificació concreta:
Cydalima perspectalis a la riera de la Baliarda. Sant Feliu de Codines. El Vallès Occidental. UTM: 31TDG22. 6.12.2019.
Situació. El torrent de la Baliarda és un sot pregon, molt ombradiu i humit, que hi ha a ponent de Sant Feliu de Codines, entre aquest poble i Gallifa. La presència d'algun tàxon com ara Dryopteris filix-mas (3), falguera higròfila d'àrea eurosiberiana, ens indica que durant tot l'any s'hi manté cert grau d'humitat.
Avellanosa molsosa a la riera de la Baliarda. 6.12.19
Juntament amb la riera de Gallifa i la de la Roca,  pràcticament ja incardinada en territori moianesenc, molt a prop de Sant Julià d'Úixols, formen el rebregat capçal de la Riera de Caldes. 
Si voleu visitar el pregon buc de la riera de la Baliarda, podeu anar a Sant Feliu i, tot pujant primer a la creu de terme, situada al faldar d'un serrat que tanca el poble pel nord-oest, agafar el GR que hi baixa, un cop creuada la carretera de Gallifa.

L'eruga del boix al municipi de Sant Feliu de Codines. En aquesta riera hi hem vist alguns boixos, molt poquets. Per poc no passem sense veure'ls. Sembla que hi és escàs o molt escàs. A la riera hi ha diversitat d'arbres. El dominant és l'avellaner, però hi ha força pollancres i altres arbres de les plantacions de ribera.
Els boixos vistos estan esfullats, només tenen alguns brots als extrems de les branques. Tenen tot el lluc d'haver estat defoliats per l'eruga del boix. Fenomen semblant l'hem vist al massís de Sant Llorenç del Munt: boixos molt escassos, esparsos, acotxats al fons de sots ombrívols, totalment esfullats, defoliats i morts per l'eruga. A la fotografia, fulles de brotada nova que han estat ratades.
Floridura d'aspecte fúngic damunt de fulles de rebrotada. A ase magre tot són puces.
L'aspecte de detall, de crosta granulosa, sembla més aviat d'un liquen. Un altre cop en vam veure, de líquens damunt les fulles d'un boix, al Moianès, zona de boirades recurrents.
Parella d'arnes del boix Cydalima perspectalis acoblades, copsada al Montseny, pel torrent de Riudeboix, a prop de Font de Faig, l'única zona montsenyenca amb boix, associat al particular substrat de la vall de Collformic, esquistos calcaris com el de la imatge.
Notes
(1) El lector interessat en aquest tema hi trobarà referències a l'etiqueta 'Cydalima', de la relació d'etiquetes d'aquest blog.
(2) Hi ha hagut canvis en la presentació d'aquests mapes. Els primers cops que el vam consultar vam veure que s'hi recollien les àrees d'afectació. Actualment s'hi recullen també les àrees no afectades i això introdueix un biaix enganyós; d'aquesta manera, les zones no afectades de l'interior són superiors en extensió a les afectades i això té l'inconvenient de distreure el focus de l'aspecte més important, el gran abast del territori que actualment té les boixedes mortes. 
Però això no és tot: la imatge de conjunt així oferida dependrà molt de si hi són considerades totes les àrees de distribució del boix, també on hi és escàs o excepcional. La introducció d'aquestes àrees de presència excepcional, representades amb un punt verd com les que acullen boixedes extenses, introduiria un biaix evident.
(3) No hem pogut puntualitzar-ne la subespècie i sembla correspondre a la nominal, la que a 'Flora Iberica' consta així, Dryopteris filix-mas, sense cap subordinació infraespecífica. Aquesta falguera és novetat per a aquesta quadrícula, en esguard de la corologia recollida al BDBC. S'ha citat més amunt, en territori del Moianès, però no sabem per ara si les citacions d'Arnau Mercader, que ha estudiat el Moianès sensu lato, inclosa bona part del Vallès, ja hi han estat totes incorporades.
Sabadell
Fotografies i textos: ©️ Romà Rigol